„Туризъм за всички“ в Стара Загора

По повод Световния ден на туризма 27-ми септември, който тази година е под надслов „Туризъм за всички“, Туристически информационен център към Община Стара Загора и Регионален исторически музей, организират посещение на музейната експозиция и на музеен обект „Музей на религиите“ за хора от специализираните институции за социални услуги в Стара Загора.

Световната туристическа организация отбелязва Световния ден на туризма по традиция на 27 септември. Целта на събитието е да информира общността за социалната, културна, политическа и икономическа значимост на туризма. Денят е в официалния календар на ООН и отбелязването му подчертава потенциала на туризма да допринесе за постигане на целите на устойчивото развитие.

„Туризъм за всички“ цели да фокусира вниманието на общността върху необходимостта от създаване на среда, която да удовлетворява нуждите на всички хора, включително и на хората със зрителни, слухови, мобилни или когнитивни увреждания. Достъпната среда в туристическите дестинации осъществява правото на всеки човек, да се запознае с невероятното разнообразие на нашата планета и красотата на света, в който живеем.

Темата „Туризъм за всички. Осигуряване на достъпност за всички" подчертава значимостта от създаването на условия за достъп по отношение на физическа среда, транспорт, обществени услуги, информация за хората със специални потребности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top