В СОУ „М.Горки“ очакват още желаещи да изучават китайски език

Все още има свободни места, прием след 7 клас, в паралелката с интензивно изучаване на китайски език в Средно общообразователно училище "Максим Горки" в Стара Загора, за учебната 2016-2017 г. В нея като профилиращи предмети освен китайски език, от девети клас се изучава като втори чужд език английски, а от единадесети клас - трети чужд език - руски.

Учебниците за VІІІ и следващите класове по китайски език са безплатни, осигурени от Институт Конфуций, съобщи директорът на учебното заведение Мариана Пенчева. Учениците се обучават от двама учители с китайска националност.

СОУ Максим Горки е най-старата езикова гимназия в Стара Загора, позната като Руската гимназия. Ежегодно училището осъществява прием след завършен VІІ-и клас, с профил Чуждоезиков, с интензивно изучаване на руски, английски, испански, а от две години - и китайски език. Гимназията е едно от четирите учебни заведения в страната, в които се извършва обучение по китайски език.

Училището осигурява и целодневно обучение по китайски език в т.нар. занималня. Изучаването на езика дава възможност на учениците да участват в конкурси и състезания, които носят стипендии осигуряват възможност за пътуване за езикова практика в Китай. Те могат да участват и в обмен с ученици от руския град Санкт Петербург, които интензивно изучават китайски език, уточняват от училището.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top