Представят в Стара Загора ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“

На 18 юли, понеделник от 10.00 часа в Зала 2 на Община Стара Загора, Областен информационен център организира информационна среща на тема: „Възможности за финансиране по ОПНОИР“.

На срещата ще се представят възможности за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, която процедура предстои да бъде отворена за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Гост на срещата ще бъде Петър Лозев, представител на регионално звено в Стара Загора за проект „Красива България" при МТСП, който ще предостави информация за отворените мерки и изискванията в рамките на стартиралата кампания за набиране на проектни предложения по проект „Красива България“.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Европейски структурни и инвестиционни фондове, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top