Разясняват две процедури в помощ на бизнеса в Стара Загора

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност”, в качеството си на Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014- 2020, провежда информационна кампания за представяне на процедурите „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ и „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020.

Областен информационен център-Стара Загора, в качеството си на партньор в кампанията  кани старозагорци  на информационен ден на 22 юни, който ще се проведе в залата на Общински съвет на Стара Загора.

Кампанията ще се проведе при следния дневен ред:

- 10.00 до 12.00 часа (регистрация: 9.30 - 10.00 ч.) - процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“

- 13.00 до 15.00 часа - процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top