Стара Загора може да кандидатства с екопроект за въздуха

Община Стара Загора може да кандидатства с проекти за подобряване на качеството на атмосферния въздух по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“. Това е съобщила министърът на околната среда и водите Ивелина Василева на среща с кметовете от Югоизточния район за планиране, информира пресцентърът на Министерството. Срещата е проведена с кметове от областите Стара Загора, Бургас, Сливен и Ямбол и е част от инфотур,  представящ възможностите пред общините да кандидатстват за екологични проекти по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма „Околна среда“,  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд.

Стара Загора е една от 29-те общини с необходимост от подобряване на качеството на атмосферния въздух и може да кандидатства за финансиране на проекти с тази цел.Те може да са за поставяне на филтри върху комините на жилищните сгради, които се отопляват на твърдо гориво,  ретрофитинг на транспортните средства и други мерки за качество на въздуха, заложени в общинските програми. Бюджетът, предвиден по ОПОС 2014-2020 за подобряване на качеството на въздуха е общо 115 млн. лв. за всички общини.

В района на Стара Загора, където са концентрирани предприятия от минната промишленост и енергетиката, се отчита превишаване на нормите на серен диоксид.

"Това, което правим е стриктен контрол. При неблагоприятни климатични условия предупреждаваме операторите да намаляват мощностите си, за да се предотврати замърсяване. Инсталирана беше и инфрачервена камера, която  следи емисиите", посочи министър Василева. Целият ресурс, който ще бъде на разположение на общините по различните оси на ОПОС, е близо 1,3 млрд. лв, а по всички инструменти, управлявани от МОСВ – 1,350 млрд. лв. Средствата ще могат да бъдат използвани за изграждане на устойчива водна инфраструктура, ефективно управление на отпадъците като ресурс, подобряване качеството на атмосферния въздух, превенция от наводнения и свлачища.

Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда са налични още 61 милиона лева в секторите води, отпадъци и биоразнообразие. ПУДООС предоставя и нисколихвени заеми на общините с 2-годишен гратисен период. Националният доверителен екофонд предоставя още 15 милиона лева по Инвестиционната програма за климата и Пилотната схема за насърчаване използването на електрически и електрически хибридни превозни средства. За догодина е заложен същият бюджет, затова, ако имате желание за такива проекти, може да ги подготвите,  апелира министърът.

До края на юли ще бъде обявена и структурата на програма за подпомагане на общините, които са получили за стопанисване минералните  извори на своя територия, съобщи Василева. Целта е да се даде възможност на общините да развият този потенциал, защото България разполага с 220 находища, а от този ресурс се използва едва 20%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top