Ръст с 15,5% на пренощувалите туристи в Старозагорско през март

Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през март 2016 г. са 11 824, или с 15.5% повече в сравнение със същия месец на 2015 година. От всички пренощували лица 86.8% са българи, като по-голямата част от тях (57.5%) са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.9 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 1 560 като 85.6% от тях са нощували в местата за настаняване с 3,4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.6 нощувки. Общата заетост на леглата в местата за настаняване през март 2016 г. е 27.9% като тя е по-висока в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди (29.0%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (26.7%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава със 7.4 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението е със 7.9 процентни пункта, а при местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди - с 6.7 процентни пункта.

Приходите от нощувки през март 2016 г. достигат 1 201 401 лв., или с 12.5% повече в сравнение с март 2015 година. Регистрирано е увеличение на приходите от български граждани - с 18.9%, докато приходите от чужди граждани намаляват с 4.5%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top