Населението на област Стара Загора е намаляло с 2229 души за 2015 година

През 2015 г., в резултат на отрицателния естествен прираст, населението на област Стара Загора е намаляло с 2 229 души. Намалението на населението, измерено чрез коефициента на естествения прираст,е минус 6.9‰ 5 . Коефициентът на естествения прираст в градовете е минус 3.8‰, а в селата - минус 14.7‰, или намалението на населението в резултат на естествения прираст се дължи предимно на негативните демографски тенденции в селата, съобщиха от Националния статистически институт.

Влияние върху броя и структурите на населението в областта оказва и механичният прираст 6 , който през 2015 г. е отрицателен - минус 49 души.През 2015 г. в преселванията между населените места в област Стара Загора са участвали 3 673 лица, или това е вътрешнообластната миграция.

Броят и структурите на населението се определят от размерите и интензивността на неговото естествено и механично (миграционно) движение. Разликата между живородените и умрелите представлява естественият прираст на населението. След 1990 г. демографското развитие на страната се характеризира сотрицателен естествен прираст на населението.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top