49% от населението в областта живее в община Стара Загора

Към 31 декември м.г.в градовете живеят 232 131, или 71.7%, а в селата 91 554, или 28.3% от населението на област Стара Загора, съобщават от Националния статистически институт. В съответствие с административно-териториалното устройство на България, област Стара Загора е разделена на 11 общини и 134 кметства. Към края на 2015 г. населените места в областта са 206, от които 11 са градове и 195 - села. В 4 населени места няма население. В 20, или в 9.7% от населените места живеят от 1 до 50 души.

С население над 10 хил. души са 6 общини в област Стара Загора, в които живеят 90.6% от населението на областта. Най-малка по брой на населението е община Опан, в която живеят 2 672 души, или 0.8% от населението на областта, а най-голяма е община Стара Загора - 158 563 души (49.0%).

Населението в трудоспособна възраст в област Стара Загора към края на 2015 година е 191 245 души, или 59.1% от населението на областта, като мъжете са 100 904, а жените - 90 341. Броят на трудоспособното население намалява с 2 283 души, или с 1.2% през 2015 г. спрямо предходната година.Към края на 2015 г. над трудоспособна възраст са 82 584 души, или 25.5%, а под трудоспособна възраст - 49 856 души, или 15.4% от населението на областта.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top