Регистрираните безработни в Стара Загора намаляват

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта през март в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 11 868 безработни и равнището на безработица е 8,0 на сто, с 1,9 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,2 процентни пункта, а регистрираните безработни с 267 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък – 4,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 68,1%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец март също намаляват. Общият им брой достигна 3786. Равнището на безработица е 4,8 на сто и намалява спрямо предходния февруари с 0,2 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 190 души. 

В отчетния месец са обявени 432 работни места. Заявените работни места на първичния пазар са 402, с 38,1 на сто повече от заявените предходния февруари. Частният сектор е заявил 296 места - 68,5 на сто от местата. Делът му нараства от 42,4 на сто през февруари до 68,6 на сто от вакантните длъжности в отчетния месец. През месец март 343 - 79,4 на сто от заявените работни места са за безработни без квалификация.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top