Приемат заявки от работодатели по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица

Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора  уведомява работодателите, че стартира прием на заявки за разкриване на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица.

Работодателите могат да кандидатстват за финансиране на обучения на безработни лица за придобиване на първа степен на професионална квалификация или на квалификация по част от професия на обучаваща организация, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 4350 лв. и/или 4 лица и финансиране на работни места по Компонент 1 по Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица, които са обезпечени с финансови средства от Държавния бюджет, в размер на 14 796 лв.

В Компонент 1 на Програмата могат да се включат работодатели от частния сектор, които разкриват работни места във всички сектори на икономиката и отговарят на изискванията на чл. 56 от Закона за насърчаване на заетостта. Процедурата на одобряване на подадените заявки е публикувана на Интернет страницата на Агенцията по заетостта www.az.government.bg.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в срок до 25.04.2016. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора, ул. Стефан Караджа №8, ет.1, стая 112, тел. 042/697546, 0878274955.

 

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top