Гласуват програма за развитие на туризма в Стара Загора

На мартенското редовно заседание на старейшините в Стара Загора ще разгледат 65 предложения. Ще бъде подложена на гласуване Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за тази година. Дейностите по нея ще бъдат финансирани от бюджета на Община Стара Загора за 2016 г., в прогнозен размер от 140 хил. лева – сума, формирана на база приходи главно от туристически данък.

На редовната общинска сесия влизат и предложения за изменения  и на  - Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински имоти и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с вносител Янко Янков /Истината за Стара Загора/. Таньо Брайков /ГЕРБ/ предлага за гласуване на второ четене и проекът за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

Местният парламент ще гласува преобразуване на Професионална гимназия по ветеринарна медицина Ив. П. Павлов от държавно в общинско училище.Ще се подложи на гласуване и даване съгласие на "Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания"  за бракуване на товарен автомобил, марка ЩАЕР 9 С 18, тип фургон.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top