Изпълняват проекти за близо 38 млн.лв. в Старозагорско

Бюджетът на десетте оперативни програми за периода 2014-2020 г. е 16 461 583 214 лева, като програмата с най-голям бюджет е Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ – 3 470 291 800 лева. Договорените средства по програмите към март 2016 г. е 2 553 190 728 лева, а реално изплатените средства за същия период са 199 милиона лева.

Засилен е интересът на бенефициентите към процедури по оперативните програми през новия програмен период и подадените проекти предложения по електронен път през ИСУН 2020 са 5 843, а одобрените проекти са 1 017.

За област Стара Загора сключените договори към март месец по оперативите програми са 46 на брой / 11 са с общини, а 35 с предприятия/ на стойност 37 710 914

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, работещи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top