Безработните в Старозагорско намаляват

През декември 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 416 безработни лица. На първичния пазар  са устроени общо 378 лица, по мерки за заетост – 2 лица и по програми за заетост са постъпили на работа 36 лица, съобщиха днес от Бюро по труда Стара Загора.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния период в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 12 764 безработни и равнището на безработица е 8,6 на сто, с 1,5 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходната година, равнището на безработица намалява с 1,5 процентни пункта, а регистрираните безработни с 2177 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 5,1 на сто, а с най-високо - общинаНиколаево - 67,8%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора в отчетния период чувствително намаляват. Общият им брой достигна 4291. Равнището на безработица е 5,4 на сто и намалява спрямо предходната година с 1,3 процентни пункта.

Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходната година е с 1004 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора -регистрирани безработни 4185, равнище на безработица - 5,3 на сто; община Опан - регистрирани безработни 106, равнище на безработица - 17,0 на сто.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените –  2575 (60,0 на сто). Увеличението спрямо предходната година е с 1,4 процентни пункта. Най-висок остава относителният дял на жените без квалификация – 41,2 на сто в  отчетния период, 42,0 на сто предходната година. Намаляват безработните в младежка възраст (522 в отчетния период, 881 предходната година). Сред тях преобладават  безработните на възраст 25-29 години – 353, тоест 67,6 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи. Сравнението с предходната година, показва намаление с 359  младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2160, с 15,1 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години предходната година.  Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1609 в отчетния период, 1869  през 2014 година.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top