Община Стара Загора в готовност за приемане на местни данъци и такси

Община Стара Загора е в готовност и приема плащания за местни данъци и такса за битови отпадъци за 2016г.

През тази година размерът на местните данъци и такса за битови отпадъци се запазва. Общината  очаква активност и отговорност към един от основните приходоизточници на бюджета, а именно местните данъци и такси.

Сроковете за плащане на данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци са: първа вноска – до 30 юни, втора вноска – до 31 октомври. На предплатилите целия годишен размер на задълженията в срок до 30 април се прави отстъпка 5 на сто.
Плащания в брой и чрез ПОС терминални устройства се приемат в паричните салони за местни данъци и такси на адреси:

І. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР”
Адрес: бул. ”Митрополит Методи Кусев” № 35 /срещу Операта/
Телефон: 042/ 622 613
ІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ЦЕНТЪР - ФИРМИ”
Адрес: бул.”Митрополит Методи Кусев” № 5
Телефон: 042/ 601 161
ІІІ. ПАРИЧЕН САЛОН “ИЗТОК”
Адрес: ул.”Ангел Кънчев” № 70
Телефон: 042/ 264 027
ІV. ПАРИЧЕН САЛОН “ЗАПАД”
Адрес: бул.”Цар Симеон Велики” № 28 /блока на бившия Кореком/
Телефон: 042/ 646 076

За безкасови/банкови/ плащания банковата сметка е:
Титуляр ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
„УниКредит Булбанк“ АД
BG 62 UNCR 7000 8422 2363 84
BIC UNCR BGSF

Код за вид плащане:
44 14 00 – Окончателен годишен /Патентен/ данък
44 21 00 - Данък върху недвижимите имоти
44 23 00 - Данък върху превозните средства
44 24 00 - Такса за битови отпадъци

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top