Национална служба за съвети в земеделието организира шест изнесени приемни в област Стара Загора през януари

Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще проведе шест изнесени приемни в област Стара Загора през месец януари. През следващите три месеца ще бъдат проведени общо 19 приемни в областта.

По време на изнесените приемни земеделските производители могат да получат  на място актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони включително и за възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., схемите за директни плащания и националните  схеми за подпомагане. Целта на приемните е да се разшири и улесни достъпа на земеделските производители до консултантските услуги на службата.

НССЗ ще проведе над 360 изнесени приемни в цялата страна през следващите три месеца. През януари ще се проведат 64 приемни в 17 области на страната, а през февруари 162, през март приемните ще са 136. Информация за провеждането на изнесени приемни, както другите консултантски и информационни дейности на НССЗ може да намерите на интернет страницата на службата в рубрика „Обучения и информационни дейности“.

Приемните ще се осъществят в Общинска служба по земеделие или кметствата на населените места, както следва:

■ 06.01.2016 г. - гр. Мъглиж от 10:00 до 11:00 ч. /ОСЗ/кметство/

■ 08.01.2016 г.- гр. Казанлък от 10:00 до 12:00 ч. /ОСЗ/

■ 08.01.2016 г. - гр. Павел Баня  от 10:30 до 11:30 ч. /ОСЗ/

■ 12.01.2016 г. - гр. Чирпан от 10:00 до 12:00 ч. /ОСЗ/кметство/

■ 12.01.2016 г. - с. Братя Даскалови от 10:30 до 11:30 ч. /ОСЗ/кметство/

■ 15.01.2016 г. - с. Опан от 10:00 до 11:00 ч. /ОСЗ/кметство/

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top