Близо 700 души в Старозагорско са започнали работа през ноември

През ноември 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 688 безработни лица.

На първичния пазар през ноември 2015г. са устроени общо 645 лица, по мерки за заетост – 1 лице и по програми за заетост са постъпили на работа 42 лица. През ноември са обявени 370 работни места на първичния пазар на труда.

В програми за заетост и обучение от началото на годината в област Стара Загора са включени 1012 безработни лица. По Национална програма за обучение и заетост на продължително  безработни лица са включени в заетост 26 безработни лица.

По Национална програма “Асистенти на хора с увреждания” са включени 105 лица по “заявки” за "личен асистент".
Други програми, по които бюрата по труда от областта имат сключени договори с  работодатели и се реализират са: По Програма "Старт на кариерата" са работили 30 лица. Национална програма за заетост и обучение на хора с трайни увреждания- по програмата са работили 45 лица.

По насърчителни мерки на заетост са включени 104 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top