Близо 1000 безработни са постъпили на работа през септември в Старозагорско

През септември 2015 г. в област Стара Загора са постъпили на работа 947 безработни лица. На първичния пазар през септември 2015г. са устроени общо 849 лица, по мерки за заетост – 14 лица и по програми за заетост са постъпили на работа 84 лица.През септември са обявени 763 работни места на първичния пазар на труда.

По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, в отчетния месец в Бюрата по труда на област Стара Загора са се регистрирали 11 683 безработни и равнището на безработица е 7,9 на сто, с 1,3 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо предходния месец, равнището на безработица намалява с 0,3 процентни пункта, а регистрираните безработни с 421 души. С най-ниско равнище на безработица продължава да е община Казанлък – 4,6 на сто, а с най-високо - община Николаево - 67,1%.

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец септември също намаляват. Общият им брой достигна 3795. Равнището на безработица е 4,8 на сто и намалява спрямо предходния август с 0,2 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е със 175 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистриранибезработни 3715, равнище на безработица - 4,7 на сто.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top