Близо 4000 са регистрираните безработни в община Стара Загора

Регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец август  намаляват. Общият им брой достигна 3970. Равнището на безработица е 5,0 на сто и намалява спрямо предходния юли с 0,1 процентни пункта. Намалението в общия брой на регистрираните безработни спрямо предходния месец е с 86 души. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 3886, равнище на безработица - 5,0 на сто, съобщи на традиционната си пресконференция Панайот Донев, директор на Бюро по труда Стара Загора.

В общата съвкупност на безработните се запазва доминиращият дял на жените – 2402 (60,5 на сто). Увеличението спрямо предходния юли е с 0,5 процентни пункта. Най- висок остава относителният дял на жените без квалификация – 38,5 на сто през август, 39,6 на сто предходния юли. Намаляват безработните в младежка възраст (418 през месец август  440 предходния юли). Сред тях преобладават безработните на възраст 25-29 години – 280, тоест 67,0 на сто от всички регистрирани в отчетния месец младежи.

Сравнението с предходния юли, показва намаление с 22 младежи. Месечният брой на безработните в активна трудоспособна възраст е 2005, с 1,7 на сто по-малко от регистрираните на възраст 30-50 години през юли. Намалява месечният брой на безработните над 50 години – 1547 в отчетния месец, 1576  през месец юли.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top