23 септември 2020

Пиеса разкрива пред старозагорски ученици вредите от алкохолната зависимост

С подкрепата и съдействието на Превантивно-информационния център по зависимости на днес от 17.00 часа, в актовата зала на ул. „Цар Иван Шишман” № 96, доброволци на НПО „Център за европейски инициативи” ще представят форум-театър пред младежка аудитория, включваща ученици от Х клас на ПМГ „Гео Милев” – гр. Стара Загора.

Форум-театърът, чийто създател е бразилецът Аугусто Боал, уникален театрален творец с ярки хуманистични идеи, прозрения и разработки, е атрактивен метод за представяне на конкретни проблемни ситуации по нов начин посредством театъра, така че да се насърчат активността и социалната ангажираност на младежите чрез публични дебати, отработване на проблема по игрови начин и постигане на промяна.

За своята малка пиеса „Изгубена Станка” „актьорите” - доброволци на НПО „Център за европейски инициативи”, ще претворят реална житейска история, свързана с превенцията на алкохолната зависимост, а учениците от ПМГ „Гео Милев” не само ще наблюдават разиграването на конкретната проблемна ситуация, а и неусетно ще се ангажират, като се включват и променят действията и реакциите на героите в пиесата, предлагат различни решения, показват своята гледна точка и изразяват личното си отношение към представеното на сцената. Те няма да са просто свидетели на действието, а ще се превърнат в активни участници с възможност да кажат високо „Аз не харесвам това!”, да предложат промяна и да намерят сериозни и практически решения.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top