Увеличават бюджета на проект „Подкрепа за заетост“

Днесот 14.30 ч., в сградата на Областна администрация Стара Загора ще се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие. Комисията ще заседава във връзка с решението на КН на ОП РЧР за  увеличаване на бюджета на проект „Подкрепа за заетост“ и възможността за разкриване на работни места за наемане на безработни лица там, където са набелязани превантивни дейности и мерки за защита от бедствия, свързани с обилните валежи, и във връзка с необходимостта от предприемане на своевременни действия за преодоляване на потенциален риск от наводнение в страната.

На заседанието ще се разгледа разпределението на работни места по проект „Подкрепа за заетост“ по общини на територията на област Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top