28 септември 2022

ОИЦ представя „Актуални възможности за финансиране за МСП

Утре от 10.00 часа в залата на Комплекс „Форум“, Стара Загора, Областен информационен център Стара Загора организира информационна среща на тема „Актуални възможности за финансиране за МСП“.

На срещата екипът на ОИЦ – Стара Загора ще представи бюджета, допустимите кандидати, дейностите и начинът на кандидастване по отворената схема за бизнеса процедура „Подобряване на производствения капацитет на МСП“ по ОПИК.

Експерти в работата с Информационната система за управление и наблюдение  на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) ще запознаят участниците с многофункционалността на системата и ще представят практически електронното кандидастване по отворената процедура по ОПИК.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top