С над 800 души намаляват наетите на работа в старозагорско

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Стара Загора към края на март 2015 г. намаляват с 808 души, или с 0.8% спрямо края на декември 2014 г., като достигат 100 441. Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2014 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 15.0%, „Административни и спомагателни дейности” - с 11.5% и „Транспорт, складиране и пощи” - със 7.4%. Увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности „Други дейности” - с 16.4%, „Селско, горско и рибно стопанство” - с 6.2%  и „Преработваща промишленост” - с 2.8%.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети”, съответно 31.4 и 14.0%. В края на март 2015 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 1 079 или с 1.1% повече, в сравнение със същия период на предходната година, като най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Преработваща промишленост” - с 1 416 наети,  „Добивна промишленост” - с 286 лица и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - със 193 наети.

В процентно изражение увеличението е най- значително в икономическите дейности „Други дейности“ – с 16.4%, „Преработваща промишленост” - с 4.7% и „Добивна промишленост” - с 4.1%. Най-голямо намаление на наетите лица в края на март 2015 г. спрямо края на март 2014 г. има в икономическа дейност „Хотелиерство и ресторантьорство” - с 360 наети или с 11.7%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top