До момента Стара Загора няма решение за целево финансиране по програмата за саниране

В Областна администрация Стара Загора до 21 май има получени 16 договора от Българската банка за развитие за целево финансиране на жилищни сгради по Националната програма за енергийна ефективност. Договорите са за 10 блока в Казанлък и 6 за Гълъбово. Миньорският град е „отличник” в това отношение. Всички 6 сгради в общината, за които са били подписани тристранни договори между кмета на Общината, областния управител и Българската банка за развитие, са стигнали до последния етап - целево финансиране.

В Община Стара Загора сключените тристранни договори са 20, но досега за нито един от тях няма решение за целево финансиране. В Казанлък общият брой на тристранните договори е 11, в Раднево – 3, в Павел Баня – 1.

До 21 май броят на регистрираните сдружения на собственици, които имат желание да кандидатстват за саниране по Националната програма, е 111 за цялата Старозагорска област.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top