Работодатели с финансови стимули при назначаване на безработни от рискови групи

Бюрото по труда в Стара Загора информира, че работодателите могат да получат финансови стимули, определени по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/, ако наемете безработни от следните рискови групи:

– младежи до 29 г. с трайни увреждания и младежи от социални заведения, завършили образованието си  - чл.36/2 от ЗНЗ;

- безработни лица с минимум 12м. регистрация, до 29-год. възраст на непълно работно време  - чл.36а от ЗНЗ;

- стажуване на безработни лица до 29г., завършили през последните 2 години своето образование и неработили по придобитата специалност -  чл.41 от ЗНЗ;

- стажуване без значение на възрастта на лица, завършили през последните 2 години своето образование и неработили по придобитата специалност – чл. 46 от ЗНЗ

- наемане  майки с деца до 3г. или до 5 г – чл.53 и 53а от ЗНЗ.

Стимулите са в размер на 300 лв. месечно, субсидираният период е 6 месеца при трудов договор за 12 месеца /с изкл. на стажуването, което е 6 месеца/.

Работодателите могат да подават заявки за свободните работни места и необходимите документи в 7-дневен срок от публикуване на обявата. Допълнителна информация може да се получи в Дирекция ”Бюро по труда” гр.Стара Загора, ул. ”Ст. Караджа” № 8, стая № 112, тел: 042 / 697545 и 697546.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top