320 студенти приема Аграрен факултет при Тракийски университет за следващата учебна година

Със специална програма, която започва от днес ще бъде отбелязан и празникът на Аграрния факултет при Тракийски университет, 6 май. Първото от събитията по повод честванията е изложба "Из живота на аграрен факултет и не само", която е ситуирана в сградата на ректората. По-късно през деня преподаватели ще залесят част от тревните площи на университета. Утре от 10.00 часа на хиподрума ще има конни състезания, киноложка изложба и демонстрации на школата за оцеляване „Багатур”, съобщи днес проф. Радослав Славов, декан на факултета.

320 са студентите, които тази година се очаква да бъдат приети в петте специалности на Аграрния факултет на Тракийски университет. "Тази година заявихме с 10 по-малко студенти и нашето желание беше удовлетворено. Очакваме да постъпят 320 студенти като 2/3 от тях в редовна форма на обучение,а 1/3 в задочна". В момента се обучават 1129 студенти в пет специалности: зооинженерство, агрономство, екология и опазване на околната среда, аграрно инженерство и рибовъдство като 998 са бакалаври, а 131 са в магистърски програми, които са 21.

Факултетът работи по пет международни и девет национално финансирани проекти. Сключени са и девет договора за изпъленние на проекти с фирми и организации. „Държим да не прекъсваме връзката с практиката, проектите са по поръчка на фирмите.”, обясни проф. Славов. Той е категориче, че над 40% от завършиллите Аграрния факултет се реализират по специалността си.

За 2014 година специалността зоониженерство е първа по рейтинг в страната, екологията е на второ място, а агрономството на трето място. Заради рейтинговата класация факултетът е получил около 360 хил. лв. допълнително финансиране. Общо около 400 хил. лв. са влезли във факултета от проекти, а за още 500 хиляди се чакат за инфраструктура.

В Аграрния факултет към момента има 84 преподаватели, от които 17 професори, 34 доценти и 33 асистенти.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top