23 септември 2020

Специалисти дискутират „От другата страна на зависимостта“

Превантивно-информационният център по зависимости към Общинския съвет по наркотични вещества - Стара Загора, ще проведе на 16 и 17 април в хотел „Сити", двудневен професионален форум на тема: „От другата страна на зависимостта", по Програма за борба срещу употребата и злоупотребата с наркотични вещества на местно ниво, насочена към рискови групи „Мрежата-3".

Основната цел на форума е повишаването на информираността, уменията и опита на работещи в сферата на превенцията обществени възпитатели педагогически съветници социални работници и други специалисти от гр. Хасково, гр. Габрово, гр. Кърджали и гр. Стара Загора за консултиране на младежи, употребяващи и злоупотребяващи с психоактивни вещества, както и за тяхното насочване за лечение в специализирани центрове.

За лектори на форума са поканени изявени психолози и лекари с безценен опит по темата, опитни и доказани експерти от партньорските организации: Регионална здравна инспекция, Дирекция „Бюро по труда", сектор „Пробация", ДПБ „Д-р Георги Кисьов" - Раднево, Моделен център за социална превенция - София, „Бонклиникс" - Стара Загора, МКБППМН - Стара Загора,НПО „Свят без граници".

Като резултат специалистите ще придобият нови познания и практически умения за правилна комуникация и изграждане на доверителни отношения, консултиране, справяне със стрес, за използване на други методи и подходи за превантивна работа и ще имат възможност да споделят мнения, досегашен опит и добри практики.
Освен тренинга за специалисти, ще се проведе и обучителен семинар за младежи доброволци от младежките съвети и клубове към Общинските съвети по наркотични вещества в гр. Хасково, гр. Габрово, гр. Кърджали и гр. Стара Загора, които ще надграждат знания и практически умения за работа с превантивни програми, ще развиват нови умения за комуникация и асертивност, с цел въздействие за промяна в поведението на връстници с рискова употреба на психоактивни вещества.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top