Над 430 предложения за проекти в първия етап от “Да създадем заедно България 2020“

Над 430 са предложенията за осъществяване на проекти на територията на общините в област Стара Загора, които са постъпили като част от инициативата "Да създадем заедно България 2020". Кампанията бе проведена от Областния информационен център в периода от 16 до 30 март.

За осъществяването й бяха проведени изнесени приемни във всяка от 11-те общини в областта. По време на всяка една от тях екипът на Центъра представи пред гражданите целите на кампанията и проведе анкетно проучване сред тях за споделяне на значими за общността проблеми.

Сред постъпилите идеи и предложения са създаване на спортни зали, обогатяване на читалищната дейност в малките населени места и не на последно място подобряване на инфраструктурата в населените места както и възможности за създаване на заетост.

До края на седмицата ще бъдат събрани всички попълнени анкети както и тези подадени на електронната поща на центъра - oic.stz@gmail.com. След това резултатите ще бъдат обобщени за всяка една община от областта поотделно, като основните предложения ще бъдат анализирани в детайли и ще бъде изготвена „пътна карта за местно развитие" за всяка от общините.

Втората част на кампанията ще се проведе в периода 24.04 - 04.05.2015 г., когато анализът изготвен на базата на предложенията на жителите на населените места, ще бъде предоставен на представители на съответната община, за която те се отнасят.

Заключително събитие на инициативата ще се проведе на 9 май в парк „Пети октомври" в Стара Загора, на което ще бъдат представени най-добрите проектни идеи, генерирани в общините от региона. На събитието ще бъдат поканени авторите на тези идеи, представители на местните управи и общности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top