Евродепутатът Момчил Неков с инициативи за земеделието в старозагорско

Евродепутатът Момчил Неков представи пред групата социалисти от област Стара Загора, посетили Брюксел по негова покана, своята активна работа като член на Комисията по култура и образование и Комисията по земеделие и развитие на селските райони. Той запозна членовете на БСП с приоритетите на двете комисии.

Евродепутатът прие и поканата да посети област Стара Загора и да се срещне с браншови организации от сектор земеделие в региона. В началото на м. април той ще се срещне на форум в София с представители на земеделието, за да дискутират актуални проблеми в сектора, както и евентуални последици при подписването на търговско споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ.

Като представител на Групата на социалистите и демократите в Европейския парламент той следи за плана на Юнкер по създадените работни места, особено за младите хора. Неков работи и за признаване на неформалното и самостоятелното обучение наравно с формалното образование, тъй като двете форми според Неков създават умения у хората, които трябва да бъдат признати.

Евродепутатът продължава да работи и за законопроекта, който ще развие гражданското образование - за доброволчеството.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top