Увеличават се нощуващите в хотели с 1 и 2 звезди

През януари 2015 г. в област Стара Загора са функционирали 60 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 2 014, а на леглата - 3 800. В сравнение с януари 2014 г., общият брой на местата за настаняване се увеличава с 20.0%, а на леглата в тях - с 11.1%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през януари 2015 г., е 19 379, или с 23.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо увеличение на нощувките (с 24.5%) се наблюдава в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

През януари 2015 г. в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди са реализирани 65.4% от общия брой нощувки на чужди граждани и 42.4% - на българи, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 34.6 и 57.6%. Пренощувалите лица в местата за настаняване в област Стара Загора през януари 2015 г. се увеличават с 14.6% в сравнение със същия месец на 2014 г. и достигат 7 835. От всички пренощували лица 87.8% са българи, като по-голямата част от тях (59.2%) са нощували в места за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 1.7 нощувки. Пренощувалите чужденци са 953, като 76.2% от тях са нощували в местата за настаняване с 3, 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.9 нощувки, съобщиха от Националния статистически институт.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през януари 2015 г. е 17.8%, като тя е по-висока в местата за настаняване с 3 и повече звезди (18.6%), в сравнение със заетостта в местата за настаняване с 1 и 2 звезди (17.2%). Спрямо същия месец на предходната година общата заетост на леглата се увеличава с 2.8 процентни пункта, като при местата за настаняване с 1 и 2 звезди увеличението на заетостта e с 1.8 процентни пункта, а при тези с 3 и повече звезди - с 3.9 процентни пункта.

Приходите от нощувки през януари 2015 г. достигат 784 698 лв., или с 16.2% повече в сравнение с януари 2014 година. Регистрирано е увеличение както в приходите от български граждани - с 11.2%, така и от чужди граждани - с 35.3%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top