Работодатели подават завяления за участие по проект „Подкрепа за заетост”

Стартира прием на заявки за разкриване на работни места от работодателите от реалния сектор. Заявките се приемат до 20 март. Те се подават по утвърдения образец, придружени от документите за допустимост на кандидатите за участие в проекта и декларациите към тях.

Продължителността на субсидираната заетост по проекта е 6 месеца. Процедурата на одобряване на подадените заявки ще се извършва по критерии за подбор и оценка на работодатели от Съветите за сътрудничество към ДБТ, неразделна част от Методиката по проекта.

Приоритетни групи по проекта са работодатели с производствена дейност и услуги и безработни лица - продължително безработни, младежи, лица над 50-годишна възраст и роми.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top