ОИЦ започва срещи за представяне на одобрените оперативни програми в Старозагорска област

От утре Областен информационен център - Стара Загора стартира цикъл от информационни срещи на тема „Възможности за финансиране чрез новите оперативни програми" в общините от областта.

Срещите ще се проведат по следния график:

• 17.03.2015 г. - 10.30 часа - зала 315 на община Раднево;

• 18.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Гълъбово;

• 19.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Мъглиж;

• 20.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Опан;

• 23.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на ул. „Искра" № 4, гр. Казанлък;

• 24.03.2015 г. - 10.30 часа - зала младост на читалище „Напред", гр. Павел баня;

• 25.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Николаево;

• 26.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Братя Даскалови;

• 27.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на читалище „Войвода Генчо Къргов", гр. Гурково;

• 30.03.2015 г. - 10.30 часа - зала на община Чирпан

На срещите екипът на ОИЦ - Стара Загора ще представи бюджетите, приоритетие, дейностите и допустимите бенефициенти на одобрените оперативни програми: „Транспорт и транспортна инфраструктура", „Развитие на човешките ресурси", „Наука и образование за интелигентен растеж" и „Добро управление"

ОИЦ - Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top