Бюрото по труда набира безработни над 50 години за болногледачи

Дирекция «Бюро по труда» – Стара Загора организира курс за болногледачи за безработни над 50-годишна възраст.

Обучението е по проект „Шанс за работа – 2015” и се финансира от Държавния бюджет чрез Национален план за действие по заетостта.

Проектът цели да повиши пригодността за заетост на лица над 50 години чрез обучение за придобиване на професионална квалификация и придобиване на ключова компетентност «Работа в екип». 15 човека ще бъдат обучени за професия «болногледач”. На 40% от успешно завършилите обучение ще бъде осигурена работа с продължителност 3 месеца.

За допълнителна информация можете да се обърнете към служителите на Бюро по труда. На 09.02.2015 от 10.00 часа в Център «Работа» ще се проведе среща на кандидатите с обучаващата организация и работодателя.

Списъкът с одобрените кандидати ще бъде публикуван още в рамките на деня.

Коментирай!

#1
jaki - 2015-02-17 13:42:27

Безработните над 50 г. могат ли да са и с по - -добър ценз, за да започнат подходяща работа чрез Агенция по заетостта

Още новини

Scroll To Top