Близо 14 хиляди безработни в старозагорско. Безработицата в региона се увеличава

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец декември незначително нараства. Регистрирани са 4801 безработни. Равнищетона безработица е 6,1% и се увеличава спрямо предходния месец с 0,1 процентни пункта. Спрямо ноември 2014 година увеличението е с 29 безработни. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4710, равнище на безработица - 6,0 на сто; община Опан - безработица - 14,5%.

Безработицата в страната през месец декември продължи да намалява и равнището й достигна 10,7%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през декември в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 13809 безработни и равнището на безработица е 9,3%, с 1,4 процентни пункта по-ниско от стойността на показателя за страната. Спрямо ноември 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 114 души. С най-ниско равнище на безработица е община Казанлък - 5.6 на сто, а с най-високо - община Николаево – 68,0 на сто.

516 лица са постъпили на работа в област Стара Загора през декември. На първичния пазар през декември 2014г. са устроени общо 399 лица и по програми за заетост са постъпили на работа 117 лица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top