Над 600 души са започнали работа в старозагорско през ноември

През ноември 2014г. в област Стара Загора са постъпили на работа 617 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 435 лица, 71%.

150 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 215 са от групата на специалистите и 252 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар са започнали работа общо 488 лица, като от тях чрез съдействието на трудовите посредници - 306 лица. По програми за заетост са постъпили на работа 128 лица и по мерки за заетост – 1 лице.

През ноември са обявени 267 работни места на първичния пазар на труда.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец ноември продължи да намалява. Регистрирани са 4772 безработни. Равнището на безработица е 6,1% и запазва нивото от предходния месец. Спрямо ноември 2013г.намалението е с 242 лица По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4737, равнище на безработица - 6,0 на сто; община Опан - регистрирани безработни 96, равнище на безработица - 15,06%.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top