ОИЦ представя постигнатите резултати през 2014

Утре от 11.00 часа Областен информационен център организира последната за 2014 г. информационна среща на тема: „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020“.

На срещата ще бъдат представени приоритетите на вече утвърдената от Европейската комисия ОПРЧР, както и резултатите от работата на Областен информационен център – Стара Загораора през изтичащата година.

Гост на срещата ще бъде г-н Петър Лозев, представител на регионално звено в Стара Загора за проект „Красива България" при МТСП, който ще предостави информация за отворените мерки и изискванията в рамките на стартиралата кампания за набиране на проектни предложения по проект „Красива България“.

ОИЦ – Стара Загора е част от мрежата от 28 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top