Обредните дейности се местят в сградата на бившето Бюро по труда

Обредните дейности се местят в сградата на бившето Бюро по труда

Предстои събаряне на сградата на стария съвет на бул. Руски, където досега се помещаваше общинското търговско дружество за сватби погребения. Затова Обредни дейности ЕООД ще бъде преместено с решение на ОбС на ново място.

Общината отделя помещения, в сградата на бившето Бюро по труда до 6-то ОУ Свети Никола на ул. Хаджи Димитър Асенов  № 22. Погребалното бюро и магазинът за младоженци ще бъдат разположени в североизточната част на сградата. В същата сграда ще се настанят и администраците на Обредни дейности, звената Благоустройство и озеленяване и АБ център, счетоводството на социалните домове и детските ясли. За нуждите на общинските Обредни дейности ще бъдат предоставени за ползване и 3 гаража за транспортните средства на дружеството, намиращи се в пристройка към жилищен блок,  на юг по същата улица - Хаджи Димитър Асенов № 2.

Предложението за разместване на служители и общинските обредни дейности влиза на дневен ред в сесията на Общинския съвет другата седмица.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top