Ситуацията в Раднево все още е критична

В Министерството на отбраната е постъпило искане от областния управител на Стара Загора Георги Ранов за оказване на помощ на населението за преодоляване на кризисната ситуация на територията на областта. След извършване на оценка на обстановката, ще бъдат определени и изпратени на място необходимите инженерно-сапьорни модулни формирования от състава на Българската армия. В момента се осигуряват водоноски за доставяне на питейна вода на населението в бедстващите райони.

Съставът на групите и техниката на модулните формирования от Българската армия ще бъдат съгласувани с председателя на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top