Повече работещи лица в старозагорско

През октомври в област Стара Загора са постъпили на работа 964 безработни лица. Чрез посредничеството на бюрата по труда от областта са устроени на работа на трудовия пазар 699 лица, 72,5%.Това каза директорът на Бюрото по труда в Стара Загора Жулиета Върлякова.

272 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 387 са от групата на специалистите и 305 са безработни лица без квалификация. На първичния пазар. са устроени на работа общо 664 лица, по програми за заетост са включени в заетост 36, по схеми по ОП „РЧР” – 263 и по мерки за заетост - 1 лице.

През октомври са обявени 461 работни места на първичния пазар на труда.

Безработицата в страната през месец октомври незначително нарастна и равнищетой достигна 10,7%, с 0,2 процентни пункта по-високо от предходния месец. По данни от административната статистика на Агенция по заетостта, през октомври в Бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 14 020 безработни и равнището на безработица е 9,5%, с 1,2 пункта по-ниско от стойността на показателя за страната.

Спрямо септември 2014 година равнището на безработица намалява с 0,1 процентни пункта, а регистрираните безработни със 177 души. С най-ниско равнище на безработица са общини Стара Загора и Казанлък, а с най-високо община Николаево.

Броят на регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора през месец октомври продължи да намалява. Регистрирани са 4837 безработни. Равнището на безработица е 6,1%, с 0,1 процентни пункта по-ниско от това през септември и с 4,6 пункта по-ниско от средното за страната. По общини стойността на показателя е съответно: община Стара Загора - регистрирани безработни 4737, равнище на безработица - 6,0 на сто.

 

Коментирай!

#1
koko - 2015-01-23 13:33:03

Стига лъжи!!

Още новини

Scroll To Top