Най-много роми на възраст между 30-39 са се прегледали профилактично

524 здравно неосигурени лица от ромски произход и със затруднен достъп до здравни заведения в област Стара Загора са били подложени на профилактичен ехографски преглед на коремни органи през последната година. Това обявиха от Регионалната здравна инспекция при отчитането на резултатите от Плана за действие към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етнически малцинства.

Най-много са подложените на преглед в община Стара Загора - 345 души. 106 са прегледаните в община Николаево и 73 в община Мъглиж. 125 от прегледаните са във възрастта 30-39 години. 275 от прегледаните не са показали отклонения от нормите, при 249 души обаче са забелязани такива.

514 души пък са били подложени на профилактични клинико-лабораторни изследвания. 277 са пациентите, които не са показали отклонения от нормите, 237 са тези, при които е открит проблем.

Проведени са и серия от здравни беседи насочени към имунопрофилактиката, както и серия от работни срещи по програма „Контрол на туберкулозата в България".

Специалистите от РЗИ са провели и серия от изследвания за инфекциозни заболявания. Установено е, че през 2014-а има 206 случая на такива заболявания.

96 пък са хората подложени на бързи тестове за СПИН като резултатите на всички са отрицателни, коментираха още от РЗИ

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top