Водата в Пъстрово и Горно Ботево е годна за пиене

РЗИ – Стара Загора съобщава, че резултатите от анализите на взетите на 03.11.2014 г. проби питейна вода от с. Горно Ботево и с. Пъстрово съответстват на изискванията за качество, съгласно Наредба No 9/2001г. на МЗ, МОСВ и МРРБ.

Имайки предвид резултатите жителите на с. Горно Ботево и с.Пъстрово могат да използват водата, подавана от „ВиК” ЕООД-Стара Загора за питейно битови цели.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top