Всеки четвъртък организират Ателие за търсене на работа

Дирекция „Бюро по труда” Стара Загора предлага Ателие за търсене на работа, чрез което се предлага възможност на търсещите работа лица да подобрят уменията си за търсене на работа и успешно представяне на интервю с работодател. В рамките на едно Ателие, което се провежда всеки четвъртък от 13 до 17 часа, присъстващият работи по определени теми, водещ е психолог, който е преминал специално обучение.

Желаещите могат да бъдат включени само по предварителен график, получен от трудов посредник.

Участниците в Ателието са от 5 до 8 човека, а продължителността – до половин работен ден ( 4 часа). В рамките на едно Ателие, търсещият работа има възможност да се подготви самостоятелно по определена интересуваща го тема, да обсъди постигнатото с водещия ателието психолог.

За разлика от другите форми на обучение, Ателието се фокусира върху една конкретна тема, където има дефицит на знания, а не се преминава цялостно обучение за търсене на работа, т.е. клиентът усвоява само това, което му е необходимо. Например как да си изготви документи за кандидатстване за работа, как да се подготви и представя на интервю с работодател, как да изгради своя кариерен план и т.н. Ателието за търсене на работа е точен отговор на тези потребности, споделят от Бюрото по труда. В Ателието клиентът можете не само да научи повече, но и да предприеме конкретни действия за намиране на работа.

Темите, по които се работи на Ателието, са следните:

- Как да търсим работа? Изграждане на поведенчески план.

- Изграждане на личен професионален проект.

- Документи за кандидатстване на работа – мотивационно писмо.

- Документи за кандидатстване на работа – автобиография.

- Източници на информация за свободни работни места.

- Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа?

- EURES – мрежата за професионална мобилност в Европа

- Изготвяне на индивидуален план за действие

- Конфликти – възникване и начини за преодоляване

Желанието си за включване може да заявите при своя трудов посредник в стая 101.

Поради ограничения брой лица, които могат да присъстват в едно Ателие, може да се наложи да изчакате свободна дата.

Коментирай!

#1
МАРИЯ - 2014-12-03 17:17:57

глупости само се вземат заплати от това ТАЗИ БЮРОКРАЦИЯ НА ГЪРБА НА РАБОТНИКА Е ОТВРАТИТЕЛНА.НИЩО НЕ ВЪРШАТ ТЕЗИ ГОСПОДА А ДА САМО ЗАПЛАТИ ВЗИМАТ

Още новини

Scroll To Top