Община Стара Загора разполага с готови проекти за цялостно обновление на града

На обществено обсъждане за обновяване облика на Стара Загора бяха обсъдени предварителни разработки на проекти. Форумът е част от дейностите по осъществяването на проект „Създаване на проектна готовност за кандидатстване на Община Стара Загора по Оперативна програма Регионално развитие за периода 2014-2020 г.". Проектът е на стойност 1,5 млн. лв. и е с продължителност 18 месеца. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие" 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Освен екипите, разработили идейните проекти, във форума участваха специалисти и граждани, които имаха възможност да изкажат мнение, да обсъдят и да направят предложения към предлаганите проекти.

От името на общинската администрация кметът Живко Тодоров благодари за представените проекти и увери, че те ще бъдат реализирани като за тях ще се търсят средства през следващия програмен период. „Лично се запознах с предложенията, според мен те са много интересни. Реално ще бъдат изпълнени в следващите 4-5 години“, заяви Тодоров. „Проектите ще бъдат съобразени с направените по време на обсъждането предложения, както и с бележките на общинските специалисти, уточни ръководителят на проекта инж.Милена Димитрова. По думите ѝ, така общината разполага с готови проекти за финансиране, които ще могат да бъдат използвани, когато се отворят схемите през следващия програмен период.

Общо 7 екипа представиха разработките си по 10 различни позиции, спечелени чрез открита процедура за обществена поръчка - Обединение „Градско обновяване - Стара Загора“.

Представените проекти впечатлиха присъстващите в залата, а някои от тях бяха аплодирани. Силен интерес предизвикаха разработките за реновиране на площадното пространство пред общината, пешеходната зона, пространството пред хотел Верея, ул. „Пазарска“, както и реновирането и промяната в движението по улици в централната градска част. Те включват още цялостно обновление на почти всички централни улици, паркове, междублокови пространства, учебна и образователна инфраструктура. Не са подминати и кварталите - улици в кв. „Три чучура“ юг, кв. „Казански“, кв. „Три чучура“ север, междублокови пространства – кв. Казански, ул. „Промишлена“, обслужващи улици южно от ж.п. терена.

Модерен и иновативен подход при оформление на шеходната зона в центъра на града демонстрираха трима млади архитекти от Стара Загора - Пламена Аврамова,Александър Бакърджиев и Велимир Георгиев. Тяхната цел е обособяване на пространство с ясна и хармонична визия, с единна настилка от гранитни плочи и обособяване на три зони – търговска, пешеходна и рекреационна. Идеята им е пространството пред общината да бъде организирано по нов начин като се обособява площад с ниска сцена, с екран зад нея в западната част, за провеждане на мероприятия, фонтани със звук и светлина, рамкирано от широколистни дървета. Началото и края на пешеходната зона да бъде отделено от улицата за движение на автомобили с вертикален акцент – реплика на птицата Феникс пред общината, както и „умни колчета“, предлага още разработката.

Участниците обсъдиха и идеите за възстановяване на зелените площи и градини, както и реконструкцията на фонтани, настилки, детски площадки и алеи в парковете. Въвежда се еднопосочно движение в централната градска част, обособяват се паркоместа, подменя се паважната настилка с асфалтова.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top