Безработните членове на СИК трябва да подадат декларация за започване на работа

Лицата включени в съставите на секционните избирателни комисии, които са регистрирани в Бюрото по труда трябва да информират  за упражнявана трудова дейност, в рамките на 7 работни дни от започването /не по-късно от 14.10.2014г./, това обявиха днес от Дирекцията.

"Съгласно чл.97, ал.4 от Изборния кодекс: „Членовете на секционната избирателна комисия за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност....".

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта - „Безработен" е лице, регистрирано в Дирекция „Бюро по труда", което не работи, търси работа и има готовност да започне работа в 14-дневен срок от уведомяването му от Дирекция „Бюро по труда".

С оглед на гореизложеното, регистрираните безработни лица следва стриктно да спазват задълженията си, съгласно Закона за насърчаване на заетостта и Правилника за прилагането Съгласно изискването на чл.18, ал.5 от Закона за насърчаване на заетостта, безработните лица в срок от 7 работни дни от включването им в заетост в секционни избитателни комисии, e необходимо да уведомяват поделенията на Агенция по заетостта за възникналата промяна в декларираните от тях обстоятелства. При неизпълнениe на посоченото задължение, служителите на Агенция по заетостта трябва да приложат разпоредбата на чл.20, ал.4, т.7 от ЗНЗ, т.е. да прекратят регистрация.

Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца.", се казва в писмото на Бюрото по труда

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top