Живко Тодоров обяви мерки за пожарна безопасност в земеделските земи

Във връзка с настъпването на фенофаза „Восъчна зрялост” в посевите от есенници на територията на Община Стара Загора, кметът Живко Тодоров определи със заповед мерки за противопожарна безопасност.

Забранява се паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви и в непосредствена близост до тях, до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата. За същия период е забранено извършването на ремонтни дейности по линейните обекти, преминаващи през житни площи, паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи, и извън тях (слогове и крайпътни ивици).

Юридическите лица, стопанисващи републикански, общински и частни пътища, които минават през и/или покрай житни посеви са задължени да извършват механично отстраняване на сухите треви и храсти, горими предмети и материали в сервитута на пътя. Преминаващите покрай неожънати площи лица също са длъжни да спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top