Кметът кани гражданите за обсъждане за поемане на общински дълг

Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров кани местната общност за обществено обсъждане за намерение за поемане на общински дълг от Общината на 30 юни от 17.30 часа в зала „П. Р. Славейков“.

През 2015 г. предстои реализацията на два проекта, свързани с подобряване на градската среда в кварталите „Три чучура-север“ и „Самара“ на обща стойност над 5 милиона лева. За да се осигури безпроблемно и регулярно финансиране на тези проекти, в съответствие с графика за реализацията им, единственият възможен начин за набавянето на част от този ресурс е чрез кредит.
Предложението е да се използва дългосрочен инвестиционен заем. Заемът ще бъде поет като дълг по Закона за общинския дълг.

Предлагат се за обсъждане следните намерения за поемане на дълг:
1. Предназначение на дълга – финансиране изпълнението на одобрени проекти
• Максимален размер на дълга – 3 000 000 лв.;
• Валута на дълга – български лева;
• Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем;
• Максимален срок за ползване и издължаване на кредита – 60 месеца от датата на сключване на договора за кредит;
• Условия за погасяване:
- гратисен период за погасяване на главницата до края на срока за усвояване – от 4 до 8 месеца;
• Начин на погасяване:
- на главницата – на равни шестмесечни вноски след изтичане на гратисния период, с възможност за предсрочно погасяване на част или на целия дълг, със собствени средства, без комисионни, такси и неустойки;
- на лихвата – всеки месец върху усвоената сума;
• Максимален размер на лихвата Тримесечен Софибор плюс рискова надбавка до 5%;
• Начин на обезпечение на кредита – собствените приходи на общината по член 6, ал.1, т.1 от Закона за общинския дълг

 

Коментирай!

#1
тинка - 2014-06-25 16:11:02

Това е абсурдно нахалство. Поради неправилно участие в Европейските програми общината трябва да връща пари. Ремонтират се трети път за 1 година едни и същи улици, а като резултат няма нищо. Изхабени са или откраднати 4 500 000 европейски парни за един ужасен проект - просто една незначителна дупка в центъра на града.
Ясно е , че общината не може да се справи с поетите ангажименти.
За селата включени в община Стара Загора не е направено нищо и не са отделени никакви пари.

Още новини

Scroll To Top