Няма опасност от преливане на водни обекти в областта

Ситуацията с нивото на водните обекти в общините от област Стара Загора е нормализирана и спокойна. Към момента в Оперативния център към ОУПБЗН Стара Загора не са постъпвали сигнали за опасно повишение на нивото на водата във водни обекти или за преливащи водни обекти на територията на Област Стара Загора. Екипи проверяват сигнал за наводнение на помещения в кравеферма в с. Габарево, община Павел баня. Няма опасност за хората и животните там.

Състоянието на водните обекти в областта се наблюдава от дежурните сили и средства, под ръководството на областния управител Живка Аладжова. При промяна на обстановката екипите имат готовност за незабавна реакция.
Като превантивна мярка Аладжова разпореди да се започне минимално контролирано изпускане на водите от язовирите в областта, с цел да се осигури 30% свободен обем на водните обекти и предотвратяване на бедствени ситуации при влошаване на метеорологичните условия.

От 09.30 ч тази сутрин ръководството на язовирен район „Копринка” започна контролирано изпускане на 10 кубически метра в секунда вода в речното русло на р. Тунджа. Съгласно утвърдената процедура при такива случаи, ръководството на язовирния район е предупредило кметовете на общините Казанлък, Мъглиж и Николаево, които се намират по течението на р. Тунджа, за започналото контролирано изпускане на водите.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top