Обществен дебат относно младежката емиграция

„Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед“ е партньор на „Център за култура и дебат – Червената къща“, София по проект „Българска мрежа за граждански диалог“. Днес те ще зададат 3 основни въпроса, свързани с младите хора. А именно :Защо младите емигрират?, Защо някои от тях се завръщат? и Какви са тенденциите в последните години?Събитието ще се състои днес от 18.00 часа в Регионална библиотека "Захари Княжески".

Модератор ще бъде Стефан Кръстев от "Червената къща". Той е магистър по Социология и социална антропология от СУ "Св. Климент Охридски" и участва в провеждането на обществени дебати вече 6 години. Ще участва и Матеуш Щайнке (23 г.) - полския доброволец на "ССИК - Различният поглед" по Европейска доброволческа служба. Той е вече 1 година в България, разбира и все по-добре говори български език. 

Веднага след провеждането на дебата организаторите ще предложат на своите гости   българския филм „Писмо до Америка“, който дава поле за размисъл без да съди или да натежава с конкретни гледни точки. 

Проектът "Българска мрежа за граждански диалог" цели да създаде мрежа за дебати, обединяваща организации, реализиращи публични и отворени дебати и дискусии, които овластяват дейците на гражданското общество. Проектът цели да подпомогне организационното укрепване и обмяната на опит между тези организации, както и да увеличи капацитета им да служат като места за просветен, аргументиран и жив диалог, отворен към „различни актьори“ на гражданското общество; места, в които изкуството отговаря на най-актуалните теми на деня.

Всяка от участващите организации от Стара Загора, Пловдив, Варна, Русе, Габрово и Велико Търново, ще организира 4 публични дебата в периода юни 2014 – февруари 2015 г.

Проектът "Българска мрежа за граждански диалог" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top