Над 90 % от старозагорци знаят какво представлява Споразумението за партньорство с ЕС

В последните дни на месец май Областен информационен център – Стара Загора проведе информационна кампания, посветена на Споразумението за партньорство с три открити приемни - пред ОИЦ, Регионална библиотека „Захари Княжески“ и пред Община Стара Загора. Анкетното проучване е част от обща инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България, които популяризират Кохезионната политика на Европейския съюз. Какво представлява Споразумението за партньорство; какво е европейски проект; какво е бенефициент и какво е оперативна програма са само част от въпросите, с които провокираха минувачите.

ОИЦ – Стара Загора информира за важността на документа, наречен „Споразумение за партньорство”, който задава стратегическите насоки за европейското развитие на страната ни през следващите седем години като пълноправен член на Европейския съюз.

Събитието се смята като продължение на друга обща инициатива на мрежата, а именно кампанията „Научени уроци“, в която провеждахме обсъждания, кръгли маси и допитвания за предложения за намаляване на административната тежест при кандидатстване, управление и отчитане на проекти с европейски средства. Част от тези събрани от нас предложения са отразени в „Споразумението за партньорство“ и ще се прилагат през следващия програмен период.

По време на приемните минувачите имаха възможност да си изберат да отговорят на една от 16-те малки анкети, които бяха подготвени.

В урната на ОИЦ – Стара Загора бяха пуснати общо 289 анкети, като на 266 от тях  бяха поставени верни отговори, а на 23 грешни. След пускането на анкетките всеки от участниците имаше възможност да получи разяснение и подробности по въпроса, който е изтеглил.

Бройката на верните отговори показва, че повече от 90 % от запитаните са дали верни отговори на зададените въпроси, което е един доста добър процент, предвид факта, че зададените възможни верни отговори често са доста объркващи и подвеждат участниците.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top