Стара Загора ще черпи от опита на Ирландия в управлението на средства от ЕС

На 09 юни от 10.00 часа в залата на комплакс „Форум“, ОИЦ – Стара Загора организира работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема „Европейски средства за местно развитие. Опитът на

Ирландия“.

Джон Бътлър, експерт местно развитие от Ирландия ще представи успешни практики и предизвикателства пред местното развитие на малките общини в Ирландия и как те се възползват от възможностите за привличане на европейски средства за развитието им. Ще се коментира използването на публично частното партньорство като инструмент за привличане на европейски средства и успешното им управление за развитие на местните общности.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top