Непознати творби на Кристо и Дечко Узунов са част от Геоложки пулс

Виртуален мост ще свърже Регионалния исторически музей Стара Загора,  Нов Български Университет и Националната художествена академия днес от 17:30 часа. По време на видео конферентна връзка ще се проведе лекция  с  дискусия на тема: „Влиянието на  геоложките условия  върху  изкуството“.

В изложбата „Геоложки пулс” в РИМ са експонирани творби на акад. Дечко Узунов, на неговия асистент и по-късно професор в НХА – големия живописец Найден Петков, както и етюди на някогашния студент в Академията, сега световно известният Кристо (Христо Явашев) - студент на „Бай Дечко”.  Непознатите на широката публика живописни етюди  се показват единствено и специално по време на събитието с научно - учебна  цел, съобщи авторът на художествено-научния проект Йонко Иван. Той ще изнесе уводна лекция  и ще запознае участниците с теоретичните разработки в хидрогеологията на 93 годишния учен Иван Стоянов – геолог, дългогодишен преподавател и един от основателите на Минно-геоложкия институт в София, който сега живее и работи в Торонто, Канада. Неговите твърдения за наличието на глобален хидрогеоложки природен феномен служат за основа на 15-годишния труд по създаването на нов подход при разглеждането на някои въпроси от сферата на  културологията. За първи път в света неговата хипотеза представя нова гледна точка при разглеждането на проблема как на базата на едно глобално явление, свързано с геоложката природна среда, се зараждат развитите цивилизации в различни точки по света, съвпадащи с трасето  на  уникалното влияние на околната среда върху човека.в дискусията с основните положения за концепцията „Геоложки пулс“.  Ще се обсъжда белега на приемственост между поколенията в академичната среда и как тя се запазва във времето. И  дали не може да се проследят в различните зони на влияние от гледна точка естествените геолого-географски и хидрогеоложки особености? Съществува ли приемственост, ако драстично сменим гео-енергийните полета на влияние върху околната среда и върху организма на човека и доколко всичко това има отражение в търсенията на творческата личност при нейното изграждане?

В дискусията от РИМ Стара Загора ще участват  директорът д-р Ангел Динев и Йово Панчев, главен специалист в Държавния културен институт кьм Министерството на външните работи.

В галерия „Академия“ на Националната художествена академия- София, водещи ще бъдат професорите Ани Бояджиева, Светослав Кокалов и Свилен Стефанов.
В галерия  „Уни Арт“ на НБУ проф. д-р Ирина Генова ще води дискусията в рамките на проекта „Геоложки пулс”, където участниците ще споделят своя вертикален поглед за културата на България и връзката й с геологията.

В беседата с преподаватели, студенти, изкуствоведи, творци и специални гости като проф. Иво Кременски - генетик и молекулярен биолог кьм Медицинска академия, ще могат да се включат и посетителите на Регионалния исторически музей в Стара Загора.

Коментирай!

Още новини

Scroll To Top